Privacybeleid

Sparen levert niets op. Beleggen is moeilijk en risicovol. Ik laat je zien hoe je met weinig moeite een mooi rendement kan halen door crowdfunding en crowdlending.

Laatst bijgewerkt: 3 mei 2020

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, zoals van toepassing. Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), kunt u worden aangeduid als de betrokkene of als de gebruiker, omdat u de persoon bent die de service gebruikt.
 • Bedrijf Bedrijf (in deze overeenkomst “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “ons” genoemd) verwijst naar Bald Bloke, Nederland. In het kader van de AVG is het bedrijf de gegevensbeheerder.
 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, het aandelenbelang of andere stemgerechtigde effecten voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten.
 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Website verwijst naar Financiële Vrijheid, toegankelijk via https://financielevrijheid.blog/
 • Service verwijst naar de website.
 • Land verwijst naar: Nederland
 • Serviceprovider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het bedrijf om de service te vergemakkelijken, om de service namens het bedrijf te leveren, om services met betrekking tot de service uit te voeren of om het bedrijf te helpen analyseren hoe de service wordt gebruikt. In het kader van de AVG worden serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers.
 • Social Media Service van derden verwijst naar elke website of een website van een sociaal netwerk waarmee een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor de doeleinden van de AVG betekent persoonlijke gegevens alle informatie met betrekking tot u, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of elk ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten onder de vele toepassingen.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Gebruiksgegevens verwijzen naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Gegevensbeheerder, verwijst voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat identificatiemiddelen en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele apparaat besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de instructie geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u bepaalde delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Cookies kunnen “permanente” of “sessie” -cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Lees hier meer over cookies: Wat zijn cookies?

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies Type: sessiecookies Beheerd door: Ons Doel: deze cookies zijn essentieel om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de services waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om u die services te bieden.
 • Cookiebeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies Type: Permanente cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteit Cookies Type: Permanente cookies Beheerd door: Ons Doel: Met deze cookies kunnen we de keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.
 • Tracking- en prestatiecookies Type: permanente cookies Beheerd door: derden Doel: deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatie die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe advertenties, pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

Bezoek ons ​​Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden , inclusief om het gebruik van onze service te controleren.
 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de dienst te beheren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de service die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, items of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor hun implementatie.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel ervan aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen verlangen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die gezamenlijk onder ons beheer staan.
 • Met zakelijke partners: we kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimtes met andere gebruikers communiceert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar worden verspreid. Als u met andere gebruikers communiceert of u registreert via een sociale mediaservice van derden, zien uw contacten op de sociale mediaservice van derden mogelijk uw naam, profiel, afbeeldingen en beschrijving van uw activiteit. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

w informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie betekent uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een organisatie of een land zal plaatsvinden, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven in de overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf
 • Voorkom of onderzoek mogelijke misstanden in verband met de Dienst
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek
 • Bescherm tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Serviceproviders hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Email reclame

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of instructies in elke e-mail die we sturen te volgen of door contact met ons op te nemen.

We kunnen e-mailmarketingserviceproviders gebruiken om e-mails te beheren en naar u te verzenden.

AVG-privacy

Juridische basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens onder GDPR

We kunnen persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: u heeft uw toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract: het verstrekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Publieke belangen: Verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het bedrijf is toegekend.
 • Gerechtvaardigde belangen: het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door het bedrijf worden nagestreefd.

In ieder geval helpt het bedrijf graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Uw rechten onder de AVG

Het bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt het recht onder dit privacybeleid, en wettelijk als u zich binnen de EU bevindt, om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens. Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot, bijwerken van of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in het gedeelte Uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Dit stelt u ook in staat om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U hebt het recht om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u bewaren, te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op een legitiem belang als de wettelijke basis voor onze verwerking en er is iets met uw specifieke situatie, waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om ons te vragen persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden voor ons is om deze verder te verwerken.
 • Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan. We zullen u of een door u gekozen derde partij uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Trek uw toestemming in. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de service.

Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en oppositie uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen we ons best doen om zo snel mogelijk op u te reageren.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich tot niemand onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan Neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iedereen onder de 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Uw privacyrechten in Californië (de Shine the Light-wet in Californië)

Onder de California Civil Code Section 1798 (de Shine the Light-wet in Californië) kunnen inwoners van Californië met een gevestigde zakelijke relatie met ons eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun persoonsgegevens met derden voor directmarketingdoeleinden van derden.

Als u meer informatie wilt aanvragen onder de California Shine the Light-wet en als u inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Privacyrechten in Californië voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code-sectie 22581 staat inwoners van Californië onder de leeftijd van 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of applicaties toe om de verwijdering van inhoud of informatie die zij openbaar hebben geplaatst aan te vragen en te verkrijgen.

Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres opnemen dat aan uw account is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of uitgebreide verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden de verwijdering niet toestaat of vereist.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en / of een prominente kennisgeving over onze service op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: Ferry@FinancieleVrijheid.blog
%d bloggers liken dit: