Belastingaangifte: hoe, wat en waar

Sparen levert niets op. Beleggen is moeilijk en risicovol. Ik laat je zien hoe je met weinig moeite een mooi rendement kan halen door crowdfunding en crowdlending.

Belastingaangifte: hoe, wat en waar

Vanaf 1 maart is het weer tijd om aangifte te doen. Ook de waarde van je crowdlending/crowdfunding investeringen moet je opgeven. Dit gebeurt niet automatisch, zoals bij de meeste (spaar)rekeningen bij Nederlandse banken wel het geval is. In deze post zet ik de belangrijke punten voor je op een rijtje.

Let op, deze pagina bevat informatie over de aangifte in Nederland. Als je aangifte moet doen in België dan zal dat anders werken. Heb je daar informatie over? Stuur me dan een berichtje, dan kan ik dat ook vermelden op mijn blog.

Op tijd aangifte doen

Je hebt tot 1 mei de tijd om je aangifte in te sturen, dus neem de tijd om alles goed na te lopen (als je meer tijd nodig hebt kan je online via ‘Mijn belastingdienst’ uitstel tot 1 september aanvragen).

Als je voor 1 april aangifte doet, garandeert de belastingdienst dat de aanslag voor 1 juli op je (digitale) deurmat valt. En als blijkt dat je geld terug krijgt dan zal dat ook eerder op je rekening gestort worden.

Als blijkt dat je moet bijbetalen dan is het niet altijd gunstiger om zo laat mogelijk aangifte te doen. Als je de aanslag dan na 1 juli ontvangt moet je namelijk ook rente betalen over het te betalen bedrag. En de belastingdienst rekent een rente van maar liefst 4%..

Peildatum

De peildatum voor de aangifte inkomstenbelasting over 2019 is 1 januari 2019. Dat betekent dat je de waarde van al je bezittingen en schulden op 1 januari 2019 moet opgeven.

Ben je na 1 januari begonnen met investeren via crowdlending- en crowdfunding platformen? Dan hoef je daarvan nu niets op te geven. Als het goed is heb je wel de waarde op 1 januari 2020 genoteerd, maar dit heb je volgend jaar pas nodig bij je aangifte over 2020.

Hier kan je meer lezen over het noteren van de waardes van al je accounts.

Waar geef je het aan?

Het belangrijkste scherm om je crowdlending-/crowdfunding investeringen aan te geven is het “Bankrekeningen en overige bezittingen” scherm:

De relevante punten zijn hier ‘Beleggingen’ en ‘Overige bezittingen’, en ook de laatste vraag over de totale hoogte van al je bezittingen.

De vraag over het totaal van je bezittingen bepaalt of je er belasting over moet betalen of niet. In de volgende paragraaf kan je daar meer over lezen.

Je hebt twee keuzes om de waarde van je platformen aan te geven: als beleggingen of onder overige bezittingen. Dit bepaalt mede welke van de twee je moet aanvinken. Natuurlijk moet je ‘Beleggingen’ ook aanvinken als je andere beleggingen hebt, en ‘Overige bezittingen’ aanvinken als je ook andere relevante bezittingen hebt.

Heffingsvrij vermogen

De laatste vraag op het scherm hierboven vraagt of het totaal van je bezittingen meer is dan het heffingsvrij vermogen. Zonder een fiscale partner is het heffingsvrije vermogen € 30.360 en als je een fiscale partner hebt wordt dit heffingsvrije vermogen verdubbeld naar € 60.720.

Als al je bezittingen bij elkaar niet boven dit bedrag uitkomen dan kan je die laatste vraag met ‘nee’ beantwoorden. Je hoeft dan helemaal geen belasting te betalen over je bezittingen. Je hoeft er dus ook geen vragen verder over te beantwoorden, en de waardes van je platformen nergens in te vullen.

Als de totale waarde van al je bezittingen (dus niet alleen van je investeringen bij de platformen) wel boven deze grens uitkomt, moet je de gegevens wel invullen. Maar je hoeft gelukkig niet over alles belasting te betalen, alleen over het gedeelte boven het heffingsvrije vermogen.

Beleggingen of overige bezittingen?

Je kan de totale waarde van al je platformen op twee manieren aangeven, als beleggingen of overige bezittingen. De keuze is aan jou. In beide gevallen betaal je niet te weinig belasting, dus de Belastingdienst zal het waarschijnlijk niet uitmaken. Er zijn wel een paar verschillen.

Als je het aangeeft onder ‘Beleggingen’ dan moet je elk platform afzonderlijk opgeven. Dat is wat meer werk. Voordeel is wel dat je voor jezelf later een duidelijk overzicht hebt, omdat je altijd later kan teruglezen hoeveel je waar had staan. Een nog groter voordeel is dat je op deze manier soms minder belasting hoeft te betalen als er door een platform buitenlandse bronbelasting is ingehouden.

Als je het aangeeft onder ‘Overige bezittingen’ dan is dat heel makkelijk, omdat je alleen met het totaalbedrag rekening hoeft te maken. Op deze manier kan je echter geen compensatie krijgen voor buitenlandse bronbelastingen die door platformen is ingehouden. Maar als dat niet is gebeurd, of maar heel weinig, kan het makkelijker zijn om voor deze optie te gaan.

Als je voor deze laatste optie kiest dan betaal je nooit te weinig belasting, en je kan er dus ook niet door in de problemen komen. Er is alleen een kans dat je over een klein deel van de rente die je ontvangen hebt twee keer belasting betaalt. Bij veel platformen wordt er helemaal geen belasting ingehouden. Bij sommige platformen kan je een rapport opvragen waarop staat hoeveel belasting is ingehouden. Toen ik bij Crowdestate keek was dat in 2018 helemaal niets en in heel 2019 welgeteld in totaal 29 cent, dus ik denk dat bij de meeste investeerders weinig tot geen buitenlandse belasting is ingehouden.

Aangeven bij overige bezittingen

Als je kiest voor het aangeven onder ‘Overige bezittingen’ en die optie hebt aangevinkt kom je op een gegeven moment dit scherm tegen:

In het veld ‘Overige bezittingen op 1 januari 2019’ vul je dan de waarde van je overige bezittingen in. Als je naast de platformen nog meer bezittingen hebt die hier onder vallen moet je die erbij optellen, het gaat om het totaal van al je bezittingen. Als je verder geen relevante overige bezittingen hebt vul je alleen het totaalbedrag van al je platformen in. Er staan een aantal voorbeelden van overige bezittingen op het scherm, of klik op het knopje met het vraagteken in je eigen aangifte.

Aangeven bij beleggingen

Als je kiest voor het aangeven onder ‘Beleggingen’ krijg je dit scherm te zien. In dit scherm moet je elk platform afzonderlijk toevoegen:

Bij omschrijving kan je de naam van het platform vermelden. Het rekeningnummer is niet altijd zichtbaar als je inlogt op de website van het platform, maar het wordt wel getoond bij de optie om geld bij te storten. In de instructies staat dat je in de bankoverschrijving een bepaalde omschrijving moet geven (payment description/details). Daarin staat een nummer, en dat is je rekeningnummer bij dat platform.

Je geeft natuurlijk alleen de platformen op die je op 1 januari 2019 had, dus die vraag kan je met ja beantwoorden. Vul vervolgens de waarde van dat platform op 1 januari 2019 in, en dan worden ook de volgende vragen zichtbaar. Deze beleggingen vallen niet onder groene beleggingen.

De Nederlandse platformen houden geen dividendbelasting in, en de buitenlandse platformen al helemaal niet, dus dat veld kan je leeg laten of ‘0’ invullen. Als er geen buitenlandse (bron-)belasting is ingehouden kan je die vraag met Nee beantwoorden, en dan ben je klaar met dat platformen aangeven en kan je evt. door met het volgende platform.

Als er wel bronbelasting is ingehouden door het platform kan je die vraag met Ja beantwoorden. Je krijgt dan de mogelijkheid om dit op te geven:

Zoals je ziet moet je dus per platform en per land opgeven hoeveel belasting is ingehouden. Dit komt omdat Nederland met elk land een ander belastingverdrag heeft gesloten. Per land waar belasting is ingehouden geef je dan bij ‘Buitenlandse belasting’ aan hoeveel belasting er is ingehouden. In het veld ‘Dividend e.d.’ vul je in hoeveel je rente je in totaal uit dat land bij dat platform ontvangen hebt.

De Nederlandse belastingdienst hanteert hier een minimum van 15%, dat betekent dat je alleen minder belasting hoeft te betalen als de opgegeven buitenlandse belasting meer dan 15% bedraagt van de opgegeven ontvangen rente. Als de buitenlandse belasting minder is dan 15% van de rente die je uit dat land ontvangen hebt dan heeft het geen invloed op de hoogte van de belasting die je uiteindelijk betalen moet. Als dit voor alle platformen geldt dan had je dus ook kunnen kiezen voor de optie om alles in een keer onder “Overige bezittingen” aan te geven.

Vergeet natuurlijk ook niet je eventuele andere beleggingen te vermelden.

Buitenlandse bronbelasting en woonplaatsverklaring

Sommige platformen zijn verplicht om belasting in te houden over de rente die je ontvangt. Bij sommige platformen kan je door het opsturen van een woonplaatsverklaring (’tax residency document’) zorgen dat er minder belasting wordt ingehouden.

De woonplaatsverklaring moet je apart aanvragen bij de belastingdienst. Met die verklaring geeft de belastingdienst aan dat je in Nederland belastingplichtig bent, en als een land een belastingverdrag met Nederland heeft gesloten dan zal dat land minder belasting inhouden.

Ik heb gelezen dat je een woonplaatsverklaring kan aanvragen door een email te sturen naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl. In de email moet je je naam, BSN nummer vermelden, en ook het verdragsland en het jaar waarvoor je de verklaring aanvraagt. Hier kan je meer informatie vinden over het aanvragen van de woonplaatsverklaring.

Zelf heb ik deze verklaring drie weken geleden aangevraagd, maar nog niet ontvangen. De belastingdienst geeft aan dat ze het verzoek binnen 6 weken afhandelen. Tot die tijd heb ik dus nog geen ervaring met het gebruik/opsturen van het document naar de platformen.

Crowdestate is een van de platformen die nu belasting inhoudt bij sommige projecten, en hier kan je een rapport downloaden met een overzicht van alle ingehouden belastingen (“Tax statement based on User ID” onder “Reports”). Ik zag dat er bij mij vorig jaar welgeteld 29 eurocent aan belastingen ingehouden is, dus het lijkt me dat ik er bij deze aangifte nog niet echt rekening mee hoef te houden. Misschien dat het in 2020 anders gaat worden, daarom zal ik de woonplaatsverklaring(en) na ontvangst wel gelijk naar de relevante platformen sturen.

Zodra ik antwoord heb gekregen van de belastingdienst over de woonplaatsverklaring(en) zal ik zit natuurlijk op mijn blog plaatsen.

Als je niets met een woonplaatsverklaring doet is er niets aan de hand. Je krijgt er geen problemen door, je betaalt hooguit iets teveel belasting.

Hoeveel belasting ga ik nu betalen?

Dat hangt natuurlijk van heel veel andere factoren af, maar hoeveel belasting je betaalt over je vermogen (in box 3) is wel bekend. Op deze pagina van de belastingdienst staat hoe dit precies berekend wordt.

De Nederlandse belastingdienst kijkt niet naar het echte rendement dat je hebt gehaald, maar rekent met een fictief rendement. Er zijn 3 schalen, omdat ze er van uitgaan dan je eerst vooral spaart (en dus een laag rendement haalt), en naarmate je meer vermogen hebt meer zal beleggen (en dus meer inkomen uit je vermogen haalt):

Met dit fictieve rendement wordt je (fictieve) inkomen uit je vermogen berekend. En over dat bedrag betaal je 30% inkomstenbelasting. Deze berekening in box 3 staat helemaal los van de berekende belasting over box 1 en box 2.

Een voorbeeld: stel dat je totale bezittingen precies op € 50.000 uitkomen, en je hebt geen fiscale partner. Hier gaat dan het heffingsvrije vermogen van af (€ 30.360). Dan gaat de berekening over een vermogen van € 19.640,- en dit valt helemaal in schaal 1. Er wordt dan gerekend met een virtueel rendement van 1,931%, wat neerkomt op een fictieve opbrengst van € 379,25. Hier betaal je 30% inkomstenbelasting over, dus over al je bezittingen betaal je dan € 113,77 belasting.

Een ander voorbeeld: stel het totaal aan bezittingen is € 250.000 en je hebt een fiscale partner. Hier gaat dan het (dubbele) heffingsvrije vermogen af (€ 60.720). Dan gaat de berekening over € 189.280,-. Het fictieve rendement over de eerste € 71.651 is 1,931% en dat komt neer op een fictieve opbrengst van € 1.383,58. Voor de rest van het vermogen (189.280 min 71.651) geldt een fictief rendement van 4,443%. 4,443% van € 117,629 is gelijk aan € 5.226,26. Bij elkaar opgeteld komt dat neer op een fictieve opbrengst van € 6.609,84 en daar betaal je 30% inkomstenbelasting over. Over al je bezittingen betaal je dan € 1.982,95 belasting.

Er zijn natuurlijk verschillende meningen of dit veel of weinig belasting is. Het is in ieder geval goed mogelijk om hogere rendementen te halen dan die fictieve rendementen waar de belastingdienst mee rekent. Tenzij je het natuurlijk alleen op een spaarrekening zet.. Hopelijk hebben jullie genoeg inspiratie uit mijn blog gehaald om te zien hoe je zowel deze belasting als de inflatie kan compenseren!

Tenslotte…

Hopelijk heb je nu genoeg informatie om je belastingaangifte te doen. Als er iets nog niet helemaal duidelijk is dan kan je een reactie achterlaten of een berichtje sturen.

Als je twijfels hebt dan is het natuurlijk verstandig om je vragen neer te leggen bij bijvoorbeeld een belastingadviseur of de belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis).

Heb je hier wat aan gehad? Dan zou ik het leuk vinden als je ook een like of een reactie achterlaat!

 

Comments: 7

 1. Will schreef:

  Ik heb de instructies van GVE gevolgd, zie: https://www.geldvoorelkaar.nl/nieuws/jaaropgaaf-2019-beschikbaar

  Dus wél Box 3 echter een ander vinkje.
  Zal wel niet veel uitmaken denk/hoop ik.

  • Ferry schreef:

   Nee hoor, dat zal niets uitmaken. Geld uitlenen valt ook onder beleggen en bezittingen, alleen bankrekeningen en spaarrekeningen gaan onder een ander percentage vallen. Nu gaat het om het totaal van al je bezittingen, en zowel uitgeleend geld als andere beleggingen worden op dezelfde manier belast.

 2. Cox schreef:

  Ferry, ik ben wel even benieuwd wat je hebt gedaan met de verliezen van Envestio en Kuetzal. Het is natuurlijk zuur om zoveel geld te verliezen. Moet je hierover dan ook nog een keer belasting gaan betalen? Dat klinkt als dubbel verlies. (maar ik vrees dat het antwoord ‘ja’ is).

  • Ferry schreef:

   Ja, ik heb de waarde van Envestio en Kuetzal gewoon aangegeven. Zuur inderdaad, maar ja 1 januari blijft de peildatum..

 3. Simone schreef:

  Hoi Ferry,
  ik ben dit jaar begonnen met Mintos en Grupeer, oiv jouw blog ben ik enthousiast geworden over p2p platforms.
  Maar toch vind ik het vreemd dat er in de financiële wereld niet heel veel over wordt geschreven zoals over bv vastgoed beleggen, terwijl er nergens zulke hoge rentes te halen zijn als op deze platforms. Is er toch een aanzienlijk verhoogd risico dat ik mogelijk onderschat? Is het gewoon nog niet helemaal ontdekt?
  En dan eigenlijk mijn grootste vraag: nu de beurs in begint te zakken oiv Corona, denk je dat er meer in p2p zal worden gedaan of is er juist een risico dat de platforms ook geraakt gaan worden door de Corona-paniek?
  Hartelijke groet en alvast dank voor je antwoord.
  Simone

  • Ferry schreef:

   Hoi Simone, ik denk dat het een combinatie is. Er wordt niet zo snel geschreven over (vastgoed)investeringen in het buitenland, en volgens mij zijn in Nederland de mogelijkheden nog beperkt om in vastgoed te investeren. Dit is traditioneel toch meer waar banken en grote investeringsmaatschappijen actief zijn. De stap om particulieren met kleine bedragen mee te laten investeren, en via internet, is denk ik relatief nieuw. En misschien is er ook een wat hoger risico voor particulieren, als je het vergelijkt met meer traditionele manieren van beleggen. Maar aan de andere kant, een van die traditionele manieren van beleggen is via de beurs, en daar heb je ook te maken met grote(re) risico’s. En zijn ook veel wel eens geld kwijtgeraakt..
   Wat Corona en gevolgen voor de economie voor effect hebben op p2p is natuurlijk heel lastig in te schatten. Ik denk dat er zowel positieve als negatieve kanten aan zitten, maar ja wat krijgt de overhand? Er zullen meer mensen en bedrijven komen die achter gaan lopen met betalingen, en aan de andere kant gaan misschien mensen die het meer kunnen dragen ook geld lenen en wordt de markt groter, bekender, en volwassener…
   Ik denk dat de risico’s voor een groot deel ook liggen bij de kredietverstrekkers die bij de p2p platformen zijn aangesloten. Deze hebben natuurlijk vaker te maken gehad met een verslechterende economie, dus ik ga er van uit dat die zich daar tegen proberen te beschermen. Misschien dat sommigen om kunnen vallen, daarom is het belangrijk om je investeringen te spreiden over verschillende investeringsvormen, platformen, en kredietverstrekkers binnen die platformen. Wat denk ik ook een reële mogelijkheid is dat de rentepercentages gaan dalen, zodat die kredietverstrekkers een grotere marge/mogelijkheid hebben om tegenslagen op te vangen..

 4. Robert Bron schreef:

  Wellicht kun je nog een keer ingaan op de lending platforms waarbij het raadzaam is als Nederlander om een woonplaatsverklaring in te sturen. Voor zover ik weet zijn het enkel de Litouwse platforms zoals Heavyfinance en Neofinance. Hiermee wordt het bronbelastingtarief van 15% naar 10% teruggebracht. Je moet in Litouwen daarnaast een DAS-1 formulier invullen. Je kunt de scans naar de platforms emailen en vervolgens wordt het binnen een dag verwerkt. Bij de platforms uit Kroatie, Ierland, Tsjechie, Estland hoefde ik niets te doen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

%d